Schadevrije jaren

Schadevrije jaren en Roy-data

Het is belangrijk dat je bij het invullen van de aanvraag het juiste aantal schadevrije jaren invult. Unigarant vraagt na afloop van je aanvraag - soms zelfs pas na afgifte van de polis - jouw beschikbare aantal schadevrije jaren op bij Roy-data (een centrale landelijke database).
Schadevrije jaren van motorrijtuigenverzekeringen die na 1 september 2007 zijn beëindigd worden geregistreerd in Roy-data; dit is een centrale database waarin verzekeraars en assuradeuren schadevrije jaren registreren.
Een beëindigende motorrijtuigenverzekeraar/ assuradeur registreert de opgebouwde schadevrije jaren na beëindiging van een motortijtuigenverzekering in Roy-data, de nieuwe verzekeraar/ assuradeur, bijvoorbeeld Unigarant, vraagt het aantal geregistreerde schadevrije jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt deze toe aan je motorrijtuigenverzekering.
Mocht het opgevraagde aantal schadevrije jaren niet overeenkomen met de door jouw in de aanvraag opgegeven schadevrije jaren, dan kan dit resulteren in een aanpassing van de premie (eventueel een verhoging) of een afwijzing van de aanvraag, mogelijk zelfs als de polis al is afgegeven. Een premieverhoging door het foutief opgeven van schadevrije jaren vormt geen reden voor jou om zelf tussentijds op te zeggen.
Zorg dus bij het invullen van de schadevrije jaren in de aanvraag er altijd voor dat je het correcte aantal opgeeft. Je kunt jou beschikbare schadevrije jaren opvragen bij je oude verzekeraar / tussenpersoon.

Schadevrije jaren zijn voertuiggebonden

De opbouw van schadevrije jaren is voertuiggebonden. Schadevrije jaren die worden opgebouwd op een actieve lopende motorrijtuigenverzekering kunnen niet worden opgegeven bij het afsluiten van een andere nieuwe motorrijtuigenverzekering, zoals een bromfietsverzekering.
Voorbeeld: Dhr. De Jong heeft 10 schadevrije jaren op zijn autoverzekering en heeft naast zijn auto een nieuwe bromfiets aangeschaft. Bij het afsluiten van de bromfietsverzekering kunnen geen schadevrije jaren worden opgegeven. Het betreft hier immers een extra motorrijtuig (bromfiets).

Kortingsregelingen

Unigarant kent - net als veel andere verzekeraars - een speciale kortingsregeling voor tweede gezinsauto’s; u kunt uw tweede gezinsauto verzekeren bij Unigarant met maximaal hetzelfde kortingspercentage als uw eerste gezinsauto, die ook bij Unigarant verzekerd is.
Het maximale kortingspercentage dat hierbij verleend wordt is 75 procent. Ook motoren vallen onder deze regeling. Op de Unigarant bromfietsverzekering is deze regeling niet van toepassing.
Voor campers is de volgende kortingsregeling van toepassing: Indien u geen royementsverklaring kan overleggen, maar wel een autoverzekering hebt, dan komt u in aanmerking voor een korting die gelijk is aan maximaal 4 individuele schadevrije jaren aan de hand van een recente nota/polis van uw autoverzekering. Indien de auto ook bij Unigarant is/ wordt verzekerd, dan komt u in aanmerking voor een korting die gelijk staat aan maximaal 8 individuele schadevrije jaren.

Leaseverklaringen, werkgeversverklaringen en buitenlandse verklaringen

Een werkgeversverklaring wordt niet door Unigarant geaccepteerd voor het overnemen van schadevrije jaren en/ of individuele (no-claim) bonus-malus tredes. Indien u in het bezit bent van een leaseverklaring of een buitenlandse verklaring dan is het verstandig deze voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering toe te sturen (vraag@snelverzekeren.nl) ter beoordeling.

Overdragen schadevrije jaren

Het overdragen van schadevrije jaren is alleen mogelijk tussen echtgenoten en samenwonenden (partners) onderling. Hierbij geldt als maximum het aantal schadevrije jaren gelijk aan het aantal jaren dat de klant in het bezit is van het benodigde rijbewijs.
Het is niet mogelijk om schadevrije jaren van de verschillende verklaringen bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld een verklaring van mevrouw met 10 schadevrije jaren en een verklaring van 7 schadevrije jaren van de heer, mogen niet bij elkaar opgeteld worden.
In geval van een beëindiging van de verzekering in verband met echtscheiding, worden de opgebouwde schadevrije jaren bij Roy-data aangeleverd op naam van de verzekeringsnemer. Het is niet mogelijk om de opgebouwde schadevrije jaren onderling te verdelen of om de opgebouwde schadevrije jaren 2 maal te bevestigen. De ‘overgebleven’ partner kan zijn/ haar voertuig wel bij Unigarant verzekeren tegen hetzelfde no-claimpercentage met een maximum van 8 commerciële jaren. Daarbij wordt het no-claimpercentage vastgesteld op basis van de daadwerkelijk opgebouwde schadevrije jaren van de beëindigde polis.