Schadevrije jaren

Schadevrije jaren bromfietsverzekering

Als u voor het aanvragen van uw nieuwe Unigarant bromfietsverzekering al een bromfietsverzekering gehad hebt, dan heeft u (mogelijkerwijs) al schadevrije jaren opgebouwd. U kunt dan in aanmerking komen voor extra no-claimkorting. U ontvangt van uw vorige verzekeraar een royementsverklaring zodra uw een bromfietsverzekering beëindigd, waarop uw opgebouwde schadevrije jaren vermeld staan.
Om uw schadevrije jaren, die u in de aanvraag opgeeft, te verifiëren, wil Unigarant - bij de bromfietsverzekering - van u de originele royementsbevestiging ontvangen. U kunt deze zelf (aangetekend!) opsturen naar Unigarant: Postbus 50000, 7900 RP te Hoogeveen. Nadat Unigarant uw royementsverklaring heeft ontvangen, verwerkt Unigarant de schadevrije jaren op uw polis.
Bij de bromfietsverzekering vraagt Unigarant uw beschikbare schadevrije jaren niet zelfstandig op.
Afwijking tussen de door u opgegeven schadevrije jaren in de aanvraag en het aantal dat u schriftelijk kunt aantonen, kan leiden tot een aangepaste (mogelijk hogere) premie en/ of een eventuele herbeoordeling van uw aanvraag.
De door u opgebouwde schadevrije jaren hebben bij Unigarant een geldigheid van drie jaar.
Schadevrije jaren van een (beëindigde) autoverzekering of motorverzekering kunnen ook worden gebruikt voor de bromfietsverzekering. NB. De schadevrije jaren kunnen echter vervolgens niet meer worden hergebruikt voor een autoverzekering of motorverzekering; let hier dus op.

Schadevrije jaren zijn voertuiggebonden

De opbouw van schadevrije jaren is voertuiggebonden. Schadevrije jaren die worden opgebouwd op een actieve lopende motorrijtuigenverzekering kunnen niet worden opgegeven bij het afsluiten van een andere nieuwe motorrijtuigenverzekering, zoals een bromfietsverzekering.
Voorbeeld: Dhr. De Jong heeft 10 schadevrije jaren op zijn autoverzekering en heeft naast zijn auto een nieuwe bromfiets aangeschaft. Bij het afsluiten van de bromfietsverzekering kunnen geen schadevrije jaren worden opgegeven. Het betreft hier immers een extra motorrijtuig (bromfiets).

Overdragen schadevrije jaren

Het overdragen van schadevrije jaren is alleen mogelijk tussen echtgenoten en samenwonenden (partners) onderling. Hierbij geldt als maximum het aantal schadevrije jaren gelijk aan het aantal jaren dat de klant in het bezit is van het benodigde rijbewijs.
Het is niet mogelijk om schadevrije jaren van de verschillende verklaringen bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld een verklaring van mevrouw met 10 schadevrije jaren en een verklaring van 7 schadevrije jaren van de heer, mogen niet bij elkaar opgeteld worden.
In geval van een beëindiging van de verzekering in verband met echtscheiding, worden de opgebouwde schadevrije jaren bij Roy-data aangeleverd op naam van de verzekeringsnemer. Het is niet mogelijk om de opgebouwde schadevrije jaren onderling te verdelen of om de opgebouwde schadevrije jaren 2 maal te bevestigen. De ‘overgebleven’ partner kan zijn/ haar voertuig wel bij Unigarant verzekeren tegen hetzelfde no-claimpercentage met een maximum van 8 commerciële jaren. Daarbij wordt het no-claimpercentage vastgesteld op basis van de daadwerkelijk opgebouwde schadevrije jaren van de beëindigde polis.