Privacyreglement Snelverzekeren

Algemene informatie

Bij het afsluiten van een verzekering of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Snelverzekeren respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met je persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van jouw privacy.

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetpagina's van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht.

Doeleinden gegevensverwerking

Snelverzekeren zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp"). De Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met jouw persoonsgegevens doen, hebben we aan de AP gemeld. Als je deze melding wilt bekijken, kan je het Meldingenregister raadplegen op de website van de AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Bij de aanvraag van een verzekering/ financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Snelverzekeren verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Veiligheid

Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens verwerken.

Overdracht Snelverzekeren

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Snelverzekeren, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Snelverzekeren zal ervoor zorgen dat de overnemende partij jouw gegevens op de in de vorige alinea genoemde manier zal behandelen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van deze website worden verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Snelverzekeren gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kan je het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in je computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.
Snelverzekeren maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Hoe werkt privacy bij strafrechtelijke gegevens?

Bij schadeverzekeringen, zoals inboedel-, opstal- en autoverzekeringen vragen wij via deze website naar jouw strafrechtelijk verleden. Wij geven deze gegevens door aan de verzekeraar. De verzekeraar gebruikt ze om het risico te beoordelen.

Inzage en correctie

Gebruikers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Jouw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kan je kenbaar maken door een brief te sturen naar Snelverzekeren. Wanneer je reeds een relatie met Snelverzekeren hebt, dan kan je om een opgave vragen van de gegevens over jezelf, die door ons geautomatiseerd zijn verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Snelverzekeren ook gebruikt om je gericht te informeren over andere financiële diensten die voor je relevant kunnen zijn. Indien je hier geen prijs op stelt dan kan je dit melden door een brief of e-mailbericht te sturen naar Snelverzekeren.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kan je deze richten aan: Snelverzekeren, van der Houven van Oordtlaan 6, 7316 AH Apeldoorn.

Over dit privacy statement

De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden je dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze website bezoekt.

© Snelverzekeren, laatste update 27 juni 2016

Download de dienstenwijzer. Om dit document te kunnen lezen heb je Adobe Acrobat Reader nodig. Dienstenwijzer Snelverzekeren