Dienstenwijzer Snelverzekeren

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Kantoorgegevens

Onze gegevens zijn als volgt:
Snelverzekeren.nl is een verzekeringskantoor.
Wij zijn gevestigd op het volgende adres:
van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
KvK nummer: 08130802

Voor correspondentie kan je je richten tot het volgende postadres:
Snelverzekeren
van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
E-mail: contact@snelverzekeren.nl

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer 12006692.

Onze diensten

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
  • Schadeverzekeringen
  • Inkomensverzekeringen
  • Betaalrekeningen
  • Consumptief krediet
  • Hypothecair krediet
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen
  • Vermogen
  • Zorgverzekeringen
  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
Wij richten ons op degenen die hun financiële zaken zoveel mogelijk zelf (willen) regelen. Snelverzekeren verstrekt geen adviezen. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die je ondervindt voor de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering (execution only).

Onze relatie met verzekeraars

Wij opereren volledig onafhankelijk van verzekeraars. Wij bieden in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars aan waar wij een agentschap of subagentschap van hebben.
Snelverzekeren biedt verzekeringen aan van meerdere verzekeraars via verschillende websites:
-Unigarant (unigarant.snelverzekeren.nl)
-Klaverblad Verzekeringen (klaverbald.unigarant.nl, in ontwikkeling)
-Reisverzekeren (reisverzekeren.nl, in ontwikkeling)

Een lijst met namen van alle verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij je op aanvraag toe.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen.

De wijze waarop wij worden beloond

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar jouw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij jou in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan je worden geleverd waarvoor er bij jou rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij je hierover vooraf.

Klachten

Als je een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van je klacht nemen wij snel contact met je op. Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan je met jouw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. (0900) 3552248, e-mail: consument@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Ons aansluitnummer is 300.003789.
Je kan je desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Nederlands recht is van toepassing.

© Snelverzekeren, laatste update 27 juni 2016

Download de dienstenwijzer. Om dit document te kunnen lezen heb je Adobe Acrobat Reader nodig. Dienstenwijzer Snelverzekeren