Schade melden (woonpakket, opstal, inboedel, aansprakelijkheid, ongeval, rechtsbijstand)


Meld uw schade altijd zo snel mogelijk via het online formulier van Unigarant of via het telefoonnummer 088-299 38 82 (normaal tarief). Een schade die u wenst te claimen op uw rechtsbijstandsverzekering kan niet via het formulier worden ingezonden. Lees hieronder hoe u per schadegeval deze kan melden.
Bekijk ook op de website van Unigarant hoe je in geval van schade moet handelen, Klik hier.

Let op: Alleen voor klanten van Snelverzekeren.nl.


Bij schade door brand aan uw huis en/ of uw inboedel is het goed om te weten hoe u de schadeafhandeling kan opstarten. Op die manier kan Unigarant u de beste hulp bieden.

Wat kunt u zelf doen bij brandschade?
-Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
-Is de brand zo groot dat de brandweer moet komen, dan schakelt de brandweercommandant een zogenaamde salvage-coördinator in. Deze zorgt onder andere voor de eerste opvang en de schademelding bij ons. Bovendien treft hij de nodige noodmaatregelen.
-Maak foto’s van de schade als u de mogelijkheid heeft.
-Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant, als de brandweer dit nog niet gedaan heeft. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand. Zo kunnen wij u het best hulp bieden bij de afwikkeling van uw schade.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Bij glasschade aan uw woning is het goed om te weten hoe u de schadebehandeling opstart. Op die manier kan Unigarant u het beste hulp bieden.
Glasschade is standaard meeverzekerd op uw woonhuisverzekering. Unigarant vergoedt de breuk van ruiten die dienen om licht door te laten en behoren tot de woning. Bent u huurder, ook dan is de glasschade meeverzekerd.

Wat kunt u doen bij glasschade?
1. Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
2. Unigarant werkt samen met de glashersteller Uniglas. Uw voordelen:
 - Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Uniglas kunt u bellen op het nummer 0800 0750
 - Geen geld voorschieten, want de factuur gaat rechtstreeks naar Unigarant
 - Bij spoedgeval: binnen 30 minuten een glashersteller bij u op de stoep
 - Bereikbaarheid: 24 uur, 7 dagen per week
3. Kiest u voor een ander herstelbedrijf, meld dan uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand. Zo kan Unigarant u het beste hulp bieden bij de afwikkeling van uw schade.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Bij schade door een inbraak of diefstal is het goed om te weten hoe u de schadebehandeling opstart. Op die manier kan Unigarant u het beste hulp bieden.

Wat kunt u doen bij inbraak- of diefstalschade?
1. Doe aangifte bij de politie. 2. Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
3. Maak foto’s van de inbraakschade, als u de mogelijkheid hebt.
4. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Bij waterschade aan uw huis en/ of uw inboedel is het goed om te weten hoe u de schadeafhandeling kan opstarten.
Waterschade kan ontstaan door bijvoorbeeld extreme neerslag, een defecte leiding of een lek waterbed. Ook is het mogelijk dat er bijvoorbeeld lekkages via het dak plaats vinden. Wilt u weten welke schade vergoed wordt? Bekijk dan de pagina vergoedingen van waterschade.

Wat kunt u doen bij waterschade?
1. Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
2. Maak foto’s van de waterschade, als u de mogelijkheid hebt.
3. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Bij schade aan uw huis en/ of uw inboedel door storm is het goed om te weten hoe u de schadeafhandeling kan opstarten.
Stormschade is schade door wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), gemeten door het KNMI.

Wat kunt u doen bij stormschade?
1. Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
2. Maak foto’s van de stormschade, als u de mogelijkheid hebt.
3. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Heeft u juridische hulp nodig? Bijvoorbeeld bij een burenruzie, letsel in het verkeer of ontslag? Neem dan contact op met DAS, de uitvoerende instantie voor de Unigarant Rechtsbijstandverzekering.
Meld uw zaak direct bij DAS. Kijk vooraf bij het dekkingsoverzicht op welke onderwerpen de modules betrekking hebben. De door u gekozen modules staan op uw polis.

Uw geschil melden kan op één van de onderstaande manieren. Houd uw polis bij de hand voor het polisnummer en de modules waarvoor u verzekerd bent.

Bij aanrijdingschade zonder letsel:
- Online via: Online via: www.das.nl/klantenservice/zaak-aanmelden
- Per post:
    DAS
    T.a.v. Team Intake Verhaal
    Postbus 23000
    1100 DM Amsterdam

Bij alle andere conflicten:
- Online via: Online via: www.das.nl/klantenservice/zaak-aanmelden
- Per post:
    DAS
    T.a.v. Team Intake Juridisch
    Postbus 23000
    1100 DM Amsterdam

Stuur direct alle documenten mee die over het conflict gaan. Als u uw zaak via de website meldt, dan heeft u de mogelijkheid de gescande documenten als bijlage mee te sturen. Vermeld altijd uw polisnummer.

Is er sprake van spoed?
Neem eerst telefonisch contact op met de Juridische Adviesdesk van DAS. Op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur via telefoonnummer 020 651 88 15.

De woonhuis- en inboedelverzekering van Unigarant biedt in sommige gevallen ook dekking tegen schade ontstaan door overige zaken, bijvoorbeeld door vandalisme binnen de woning, aanrijding en aanvaring, omvallen van bomen, kranen en heistellingen en het bederven van de levensmiddelen in de koel- en/ of vrieskast als gevolg van een defect of stroomuitval.

Wat kunt u het beste doen bij deze schade?
1. Neem zelf zoveel mogelijk maatregelen om de schade te beperken.
2. Maak foto’s van de schade, als u de mogelijkheid hebt.
3. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant heeft gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

U of een van uw gezinsleden heeft per ongeluk schade toegebracht aan een ander of aan spullen van een ander. Gelukkig bent u hiervoor goed verzekerd met de Unigarant Aansprakelijkheidsverzekering.

Meld de schade direct bij Unigarant. Als u de andere partij naar Unigarant verwijst moet Unigarant u alsnog benaderen met het verzoek de schade te melden op uw aansprakelijkheidsverzekering. Als u de schade om wat voor reden niet meldt, kan Unigarant namelijk niets doen.

Wat kunt u het beste doen bij deze schade?
1. Erken geen schuld en doe geen uitspraken over een schadevergoeding. U bent juist verzekerd om dit aan de experts over te kunnen laten.
2. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Unigarant. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.
3. Mocht de schade naar schatting meer dan € 1.000,- bedragen, meld Unigarant de schade dan ook zo snel mogelijk telefonisch via 088 299 38 82.
4. Heeft u een schriftelijke aansprakelijkstelling ontvangen van degene die de schade heeft geleden, stuur deze dan ook naar Unigarant. Unigarant neemt altijd contact op met en keert ook rechtstreeks uit aan deze partij.

Melden schade (online of telefonisch)
Meld uw schade voor de snelste afwikkeling via het online formulier van Unigarant. Houd uw polisnummer bij de hand als u uw schade meldt.
U kunt de schade ook telefonisch melden. Unigarant is te bereiken via het telefoonnummer 088 299 38 82 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden krijgt u via het antwoordapparaat de nodige instructies.

Melden via het schadeformulier
U kan het schadeformulier hier downloaden en vervolgens printen. Stuur het gescande en ingevulde schade aangifteformulier en eventueel gescande bewijsstukken en foto’s via email naar schade@unigarant.nl of naar:

Unigarant Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP HOOGEVEEN

Indien u de schade bij Unigarant hebt gemeld, zullen zij uw schade in behandeling nemen. Wilt u graag dat wij u ook bijstaan bij de afwikkeling van de schade, dan moet u de schade ook bij ons melden. Dit kunt u via het online formulier doen.